Újezdec

Použité zdroje

 • Úplný místopisný slovník království Českého, Václav Kotyška, 1895
 • Úplný adresář království Českého, Alois Chytil, 1915
 • Paměti obce Oujezdce sepsané dne 25.1.1918 Františkem Maříkem biskupským a vikariátním sekretářem, farářem v Bělčicích, čestným občanem Oujezdeckým
 • Kronika obce Újezdec vedená od roku 1923 do roku 1945
 • Kronika farnosti Rožmitál, psaná v letech 1820 - 1969
 • Z kroniky města Bělčic, Jaroslav Stehlík, vydali občané města Bělčic v roce 1945
 • Berní rula sv.27, kraj Prácheňský I.díl, zpracoval Dr. Antonín Haas, 1954
 • Berní rula sv.28, kraj Prácheňský II.díl, zpracoval Dr. Antonín Haas, 1954
 • Hrady zámky a tvrze Království českého díl XI. August Sedláček, vydání z roku 1997
 • Paměti újezdecké rodačky Marie Hudečkové 1984
 • Sborník k 750 výročí Blatné, MěstNV Blatná a Městské muzeum Blatná, 1985
 • Rybníky na Blatensku, Jiří Sekera, vydáno vlastním nákladem v roce 2000.

(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional