Újezdec

Kronika rodu Kapr

V Újezdci se během druhé poloviny XVIII. století usadily dvě rodiny Kaprů. První založil Matyáš Kapr, který se narodil roku 1737 v Bělčicích manželům Josefu a Anně Kaprovým. V roce 1770 se oženil s Veronikou Červenkovou z Hornosína a společně se usadili v Újezdci č.23.

Zakladatelem druhé větve se stal Jakub Kapr, který se narodil roku 1748 ve Hvožďanech manželům Josefu a Anně Kaprovým. V roce 1781 se oženil s Kateřinou, Adámkovou, dcerou újezdeckého rychtáře Václava Adámka z č.5 a společně se usadili v Újezdci č.25.

Je možné, že Matyáš a Jakub byli bratři. To, že se každý narodil jinde lze vysvětlit tím, že se rodina přestěhovala a nebo mohlo dojít k omylu při zápisu místa narození. V té době se totiž novorozenci z Bělčic i Hvožďan chronologicky zapisovali do stejné matriční knihy. Ale držme se faktů - jejich příbuznost nebyla zatím nijak potvrzena.

Jak již bylo zmíněno rodina Matyáše Kapra (*1737) se usadila v čp.23. Matyášův syn a pokračovatel této rodové větve - Jan (*1782) se oženil s Dorotou, vdovou po Václavu Slaupovi, rozenou Sedláčkovou. Společně se pak usadili na statku nevěstiných rodičů v č.34. Zde se pak narodili Janovi nástupci: syn Václav I. (*1819) a vnuk Václav II. (*1844). Pravnuk Václav III. (*1878) má již jako místo narození uvedeno čp.5.

A v čp.5 žijí potomci (po přeslici) rodu Kaprů do dnešní doby. Zde se také Václavu III. v roce 1906 narodil syn - Václav IV. a roku 1940 vnuk Václav V.

Zatímco potomci Matyáše Kapra (*1737) žijí v Újezdci téměř 240 let, Jakubova (*1748) rodina, která se usadila v čp.25(26) zde mnoho pokračovatelů neměla.

Jakubův syn a nástupce - Jan (*1788), který se oženil s Annou Adamcovou z Březí, měl sice dvanáct dětí, ale jen nejmladší syn Josef (*1835), se mohl dožít dospělosti. Resp. v bělčických matrikách jsem nenašel zápis o jeho úmrtí, ale ani sňatku. Teoreticky se tedy mohl oženit a přestěhovat mimo rodnou farnost.

A tak posledním členem chalupnického rodu Kaprů, který žil v čp.26 byl Jan (*1831), v pořadí desátý potomek Jana Kapra (*1788). Ve svém krátkém životě se nestačil ani oženit. Zemřel ve své rodné chalupě na horkou nemoc. Stalo se tak v roce 1853.

Podle Mnsg. Jana Hilleho kněze, který se m.j. věnoval genealogii rodů na blatensku, se Kaprovi poprvé připomínají v Bělčicích (1667), Dobšicích (1680), Blatence (1692), Újezdci (1767) a Tchořovicích (1774).


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional