Újezdec

Kronika rodu Vavřík

Rodina Vavříkova (či Vávříkova) žila v Újezdci od roku 1706 do druhé poloviny XX. století, tedy asi 270 let. Prvním "újezdeckým Vavříkem" byl Josef (*cca 1681), který se sem onoho roku 1706 přiženil. Jeho manželkou se stala Elisabetha Lehečková alias Chmelová.

Manželé poté společně žili v dnešním čp.17 (dříve 16), kde provozovali krčmu. Zde také přivedli na svět osm dětí. Tak byla založena újezdecká větev tohoto rodu - dynastie šenkýřů. V jejím držení byla zdejší hospoda až do roku cca 1886 (tedy plných 180 let), kdy jí od Jana Vavříka (*1851) převzal Karel Viktora s Manželkou Rosalií. Viz. Vavříkovi čp.16(17) a 3.

Vavříkům se v Újezdci dařilo a tak nezůstalo pouze u šenkýřské dynastie. Již syn zmíněného Josefa (*cca 1681), František (*cca 1707) zakládá spolu s manželkou Kateřinou někdy kolem roku 1735, druhou rodovou větev. Její členové se v čp. 19 po tři generace věnovali tkalcovskému řemeslu. V devadesátých letech XVIII. století ovšem veškeré stopy po Františkových vnucích mizí. Viz. Vavříkovi čp.19 a 9(10).

Františkův (*cca1707) syn Josef (*1759) se v roce 1781 oženil s Kateřinou Růthovou. Společně se pak usadili v Újezdci čp.9(10), kde založili třetí odnož rodu Vavříků. Její členové se živili jako tkalci, zedníci, ale i nádeníci. V čp.9(10) žila tato rodová větev až do šedesátých let XIX. století, kdy veškeré stopy po ní mizí. Viz. Vavříkovi čp.19 a 9(10).

Vavříkovi se v Újezdci pravděpodobně úspěšně zabydleli a tak vzniká v pořadí již čtvrtá větev - dynastie kovářů. To když se Jakub (*1793), syn šenkýře Štěpána Vavříka (*1753) z čp.16, v roce 1824 oženil s Barborou Maštalířovou a usadili se v čp.36. Tady Jakub vedl kovářskou živnost. Jeho potomci se zde věnovali tomuto řemeslu až do počátku druhé poloviny XX. století. Viz. Vavříkovi čp.36.

Ale to ještě nebylo všechno - František Vavřík (*1857), syn hostinského z čp.16, Jana (*1817), se v roce 1887 oženil s Annou Pobudovou. Poté společně žili v domku manželčiných rodičů - v Újezdci čp.3, kde vychovali dva syny a dceru. Tak byla založena pátá újezdecká větev rodu Vávříků. Bohužel všechny tři děti potkal tragický osud a tak již následující generací tato větev po meči vymírá. Viz. Vavříkovi čp.16(17) a 3.

Podle Mnsg. Jana Hilleho kněze, který se m.j. věnoval genealogii rodů na blatensku, se Vavříkovi poprvé připomínají v Kladrubcích (1685), Újezdci (1719) a Zahorčicích (1825).


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional