Újezdec

Kronika rodu Voříšek

Nejstarším, písemně doloženým členem rodu Voříšků je Tomáš Voříšek narozený někdy kolem roku 1625. Je pravděpodobné, že místem jeho narození byla obec Hajany u Blatné, kde už snad žili jeho rodiče. Bohužel, přesné datum jeho narození už pravděpodobně nikdy nezjistíme. Matriky narozených (MN) pro Hajany jsou vedeny teprve od roku 1635. Tomáš se ale zcela jistě narodil před tímto rokem. Vycházím z toho, že se ženil v roce 1652 (což je písemně doloženo) a v době sňatku mu bylo cca 25-27 let.

I tak máme štěstí, neboť první matriky z některých jiných farností jsou podstatně mladší. Např. v Bělčicích jsou vedeny až od roku 1680 a jinde se začaly zakládat až během první poloviny XVIII. stol.

V Berní rule pro kraj Prácheňský najdeme zmínku o pusté voříškovské zahradě o výměře tří strychů. Tento údaj se váže k obci Hajany a roku 1654. Je tedy pravděpodobné, že Voříškovi hospodařili v Hajanech už v první polovině XVII. stol.

Následující čtyři generace Tomášových potomků postupně přebírali hospodářství po svých otcích a spolu se svými manželkami na něm hospodařili. (Tomášův syn - Bartoloměj (*1654), vnuk - Martin (*1687), pravnuk - Matěj (*1714) a prapravnuk - Vojtěch (*1752)).

Tuto tradici přerušil teprve praprapravnuk - Matěj (*1782), který se oženil s Barborou (*1784), vdovou po Vojtěchu Tuháčkovi z Předního Poříčí. Barbora byla dcerou Vojtěcha Lehečky, sedláka z Újezdce čp.10 a jeho manželky Kateřiny Lehečkové roz. Rážové z čp.34. Matěj se přestěhoval na statek manželčiných rodičů do čp.10. Zde pak společně hospodařili a založili újezdeckou větev rodu, Voříšků. A historie se opakovala. Následující čtyři generace jejich potomků postupně přebírali hospodářství po svých rodičích a spolu se svými manželkami na něm hospodařili. (Syn - Josef (*1808), vnuk - Jan (*1862), pravnuk - Augustin Václav (*1889) a prapravnuk - Augustin (*1921)).

Poté se to ve společnosti trochu pobóchalo a tak Matějův (*1782) praprapravnuk - František (*1949) již nehospodaří na rodových latifundiích, nýbrž na svých.

Na rodovém statku v Újezdci žijí dosud potomci zakladatele této rodové větve, byť jsou to potomci po přeslici.

Ještě bych chtěl zmínit práci Mnsg. Jana Hilleho kněze, který se m.j. věnoval genealogii rodů na blatensku. Podle něho se rod Voříšků poprvé připomíná v Hajanech (1598), Vrbně (1654), Záboří (1713) a Buzicích (1717).


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional