Újezdec

Historický vývoj

Obec Újezdec se nachází v nádherné jihočeské krajině plné lesů, luk a rybníků. Nevyniká velikostí, ale svojí malebností a krásami okolní přírody.

Vznik obce se klade do 11.století. Pravděpodobně již tehdy tvořil její dominantu kostel sv.Voršily, stojící na zalesněném návrší nade vsí. Jako pastýř se stádem oveček se rozhlíží po kraji a jeho bílá silueta se krásně vyjímá na tmavém pozadí lesa. Bohužel tvrz s pivovarem, které stávaly v blízkosti kostela, se do dnešní doby nedochovaly.

Další památku, kapličku sv.Vojtěcha najdeme na návsi v těsné blízkosti hlavní silnice. Byla postavena v roce 1848, jako připomínka revolučních událostí té doby. V okolí obce stojí několik křížů postavených na paměť událostí, jenž zásadně zasáhly do osudů zdejších lidí.

I když se vesnice nachází stranou hlavních tras, nebyla ušetřena tragických důsledků obou světových válek. V jejich průběhu vyhasly životy řady újezdeckých rodáků. Jistě nebylo lehké, vyrovnat se s těmito smutnými událostmi. Přesto se vždy pozůstalým podařilo obnovit chod života vesnice.

V posledních letech se tvář vesnice zásadně změnila. Řada domů dostala novou střechu i fasádu, došlo k úpravě obou návsí, byla zrekonstruována hasičská zbrojnice a generální opravě se nevyhnul ani kostel sv.Voršily. Drtivá většina změn má pro celkový vzhled obce pozitivní význam. Naopak zasypání potoka, který se kdysi vinul po návsi bych řadil k těm negativním. Vodní tok po celé generace sloužil dospělým k užitku a dětem ke hrám. V neposlední řadě pak dodával pohledu na tuto část obce romantický charakter

Jak již bylo zmíněno, Újezdec se řadí k malým vesničkám, které se posléze staly součástí střediskových obcí. V minulosti počet jeho obyvatel dosahoval maximálně čísla 300. Navíc, od první světové války zde dochází k neustálému snižování populace. Dnes v obci žije pouze několik desítek místních obyvatel. Postupně tu získávají početní převahu chalupáři, jejichž zásluhou bylo zrestaurováno a do dnešní doby tak dochováno několik stavení (např. čp.10, 14, 27, 39 a 44). Tyto zachráněné objekty by jinak pravděpodobně podlehly zkáze.


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional