Újezdec

Kronika rodu Viktora

Rod Viktorů se usadil v Újezdci teprve na počátku XIX. století. Prvním Viktorou, který do zdejší osady přišel, byl Jan Viktora, který se narodil pravděpodobně v Oselcích u Kasejovic někdy kolem roku 1790. Jeho otec Matěj Viktora byl sedlákem a rychtářem v Oselcích. Pětadvacetiletý Jan se dne 9.2.1817 oženil s Barborou Sudovou z Újezdce čp.13. V té době žil v Řesanicích, ale po svatbě se přestěhoval ke své manželce do Újezdce a společně tak dali základ újezdecké větvi rodu Viktorů.

Jak již řečeno počátek této újezdecké odnože rodu se začíná odvíjet v roce 1817 v dnešním čp.14, dříve 13. Pokračovatelem rodu v čp.13(14) se stal Janův syn Josef (*1817) a posléze vnuk František (*1844). Bohužel, posledně jmenovaný po sobě nezanechal dospělé mužské potomky a tak jeho smrtí v roce 1882 rodová větev v čp.13(14) po meči vymírá.

Není to však úplný konec Viktorů v Újezdci. Zásluhou Václava Viktory (*1825), dalšího syna zakladatele újezdecké rodiny Viktorů, zde totiž vznikla druhá odnož rodu. Stalo se tak v roce 1854, kdy se Václav (*1825) oženil s Marií Maršíkovou ze Záhrobí a společně se pak usadili v Újezdci čp.7. Jejich potomci v Újezdci žijí dosud.

Antonín Viktora (*1853), jeden z vnuků zakladatele újezdeckého rodu Viktorů Jana (*cca1790), se v roce 1875 odstěhoval ke své manželce Anně Nedbalové do čp.10. Tak vznikla v pořadí již třetí odnož jezdeckého rodu Viktorů. Její členové se v roce 1903, díky Karlu Viktorovi (*1876), přestěhovali do čp.9, kde dosud sídlí jejich potomci.

Antonínův starší bratr - Karel Viktora (*1851) se v roce 1874 oženil s Annou Šipánovou z Bělčic. Novomanželé nejprve společně žili v Bělčicích, ale někdy po roce 1885 se usadili v Újezdci čp.17, kde provozovali hostinskou činnost. Tím byl dán základ pro vznik další, v pořadí již čtvrté větve rodu Viktorů v Újezdci. Přestože Karel měl šest synů (z nichž dva zemřeli v kojeneckém věku), žádný jeho živnost nepřevzal. Po Karlově smrti v roce 1902, se jeho druhá žena Anna Drnková provdala za Františka Fialu (*1875) z čp.13. S ním měla tři děti, z nichž Alois (*1904) převzal hostinskou živnost. Bohužel o dalších osudech dětí Karla Viktory v bělčických matrikách nejsou žádné zprávy.


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional