Újezdec

Lidi a lidičky

V této části se čtenář může seznámit s historií jednotlivých újezdeckých rodů. Pro zachování přehlednosti zde nerozvádím životní osudy všech jejich členů, ale omezuji se toliko na stručný popis. Tedy, kdy do Újezdce přesídlili první členové příslušných klanů a jak si vedli jejich následníci, kde hospodařili, případně jakému řemeslu se věnovali. Uvádím i další rodové větve, které tu někteří založili.

Jedinou výjimku v tomto systému tvoří rod Karlíků, jehož osudy jsou zde uvedeny podrobněji. Z této ukázky je zřejmé, že tento postup nelze aplikovat u všech rodů, neboť by to bylo dlouhé a nezáživné čtení.

Veškeré, zde uvedené údaje jsem čerpal především v matrikách, gruntovních knihách a regionální literatuře. Neopomněl jsem ani velmi důležitý zdroj, kterým jsou místní pamětníci.

V současné době se zde čtenář může seznámit s osudy těchto rodů:

Postupně pak budou doplňovány další jména.


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional