Újezdec

Vážení návštěvníci,

vítejte na neoficiálních stránkách obce Újezdec u Bělčic, nacházející se asi 10 km severozápadně od jihočeské Blatné. Dříve samostatná vesnička dnes tvoří jednu ze sedmi místních částí obce Bělčice.

Tyto stránky si kladou za cíl seznámit návštěvníky s historickým vývojem Újezdce v co nejširších dobových souvislostech. Prostor bude samozřejmě věnován stavebním památkám v osadě i v jejím okolí. V neposlední řadě by měl být obsah doplněn o osudy těch, kteří onu historii tvořili. Z matrik, gruntovních knih a jiných archiválií uložených v SOA Třeboň, se podařilo sestavit alespoň základní údaje o více jak 1 200 osadnících žijících během 18. a 19. století v Újezdci. Určitě nezůstane jen u písemného projevu a texty budou doplněny fotografiemi.

Jak z předešlých řádků vyplývá, záměr je natolik obsáhlý, že není v silách jedince jej v brzké době realizovat. Proto bych vás zde chtěl požádat o vaší laskavou pomoc. Zejména pak ty, kteří mohou zapůjčit fotografie, literaturu, či jiné písemnosti vážící se k tomuto tématu.

Vaše rady, nápady, názory i jakékoliv předmětné informace, uvítám na e-mailové adrese: karlikkarel@seznam.cz. Předem všem za poskytnutou pomoc děkuji.

Ing. Karel Karlík


(c) Karel Karlik, karlikkarel@seznam.cz
poslední aktualizace 30. listopadu 2015

Valid HTML 4.01 Transitional